Hírek

Elérhetőségek

Banai temető korszerűsítése a Magyar Falu Program keretében

Magyar Falu Program 
FP-ÖTIF/2021 Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése

Támogatás összege: 7.000.000 Ft
Támogatás mértéke: 100 %
Megvalósítás kezdete: 2021.07.01
Megvalósítás vége: 2022.04.30
Kedvezményezett: Bana Község Önkormányzata

Település: Bana
Közterület neve: Bercsényi
Közterület típusa: utca
Házszám:
Helyrajzi szám: 445
Megvalósítás helye: belterület

Projekt címe: Banai temető korszerűsítése

Projekt rövid összefoglalója: Bana településen a Bercsényi út 445 hrsz. alatt található temető korszerűsítésre szorul. A temető jelenleg egy régi épület, mely nem felel meg a mai kor elvárásainak. Az épület belseje régi metlakival ellátott járólap, mely helyenként már feljött, illetve besüllyedt. Vizesblokk elhanyagolt, a tetőszerkezet régi.

A Projekt műszaki-szakmai tartalmának, eredményeinek, hatásainak, indokoltságának részletes bemutatása: A temető jelenleg egy régi épület, mely nem felel meg a mai kor elvárásainak. Pályázati támogatásból szeretnénk többek között a ravatalozó tetőszerkezetét felújítani, a ravatalozó járólapozását elvégezni. A fotódokumentációból látható, hogy a vizesblokk nem felel meg a mai kor elvárásainak higiéniai és esztétikai szempontból sem. Nyílászáró tekintetében a bejárati ajtót szeretnénk kicserélni. A homlokzatot szükséges bontani, hálózni majd színezni. A ravatalozó előtti parkoló részt szeretnénk lemurvázni, illetve a bejárat előtt térkövezni.