Hírek

Elérhetőségek

Felhívások, tájékoztatók

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

Nyilvános pályázati felhívás az MMC International Kereskedelmi Kft. ,,f.a'' adós Bana 224 hrsz. ingatlan értékesítése ügyében.

Tovább »

2022. évi népszámlálás – PÓTÖSSZEÍRÁS

A népszámlálásban való részvétel törvényi kötelezettség. A pótösszeírásban azoknak kell részt venniük, akik a népszámlálási kérdőívet se online, se számlálóbiztos segítségével nem töltötték ki.

Tovább »

ELADÓ telkek Banán!

ELADÓ

Tovább »

Népszámlálás 2022 - Banai számlálóbiztosok névsora

Tisztelt Banai Lakosok!

Tovább »

BURSA HUNGARICA

Bana Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve kiírja a 2023. évre az ,,A'' és ,,B'' típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatot.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje: 2022. november 5.

Tovább »

LAKOSSÁGI BARNAKŐSZÉN IGÉNYFELMÉRÉS

Tisztelt Banai Lakosok!

Tovább »

HIRDETMÉNY - hirdetményi úton történő kézbesítés

A földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezése iránt indult közigazgatási hatósági eljárásban a banai 1021 helyrajzi számú ingatlant illetően a KEMKH Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 2.

Tovább »

Tájékoztató a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról

Tovább »

AJÁNLATI FELHÍVÁS

Bana Község Önkormányzata ajánlati felhívása a banai 271 és 272 hrsz-ú ingatlanok egyben történő megvételére

 

Tovább »