Hírek

Elérhetőségek

Mini bölcsőde építése Bana településen (TOP_PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00002)

Kedvezményezett: Bana Község Önkormányzata
Projekt címe: Mini bölcsőde építése Bana településen

Támogatás összege: 119 990 176 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00002
Projekt helyszíne: 2947 Bana, Jókai Mór utca 1., hrsz: 768.
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2025.03.28.

Bana Község Önkormányzata közel 120 millió Ft, 100%-os finanszírozású, Európai Uniós forrásból származó támogatást nyert el új mini bölcsőde építésére.

A projekt célja új, egy csoportos, 8 férőhelyes mini bölcsőde létrehozása a településen, az óvoda épülete mellett, ugyanazon telken, de új, különálló épületben.

A mini bölcsőde építése hiánypótló beruházás, mellyel megvalósul a gyermekjóléti alapellátások közül a jelenleg még hiányzó bölcsődei ellátáshoz való hozzáférés biztosítása, melyre jelentős igény mutatkozik a községben. Emellett az elmúlt évek adatait figyelembe véve a 3 év alatti gyermekek számának alakulása is indokolttá teszi a fejlesztés megvalósítását. Mivel a bölcsőde az óvodával egy ingatlanon épül fel, megoldottá válik a különböző korosztályú gyermekek szüleinek a gyermekek egymáshoz közel történő elhelyezése, valamint a bölcsődés gyermekek átmenete az óvodába is zökkenőmentesebben zajlik majd.

A projekt hosszútávú célja, hogy a bölcsődei nevelés eredményeként a kisgyermekek elsajátítsák mindazon készségeket, képességeket, amelyek segíthetik őket abban, hogy a későbbiekben hatékonyan, magabiztosan és kiegyensúlyozottan viselkedjenek saját kulturális környezetükben és sikeresen alkalmazkodjanak annak változásaihoz. Nevelési céljai között jelentős hangsúlyt kap a környezettudatos nevelés és az egészséges életmódra nevelés.

Az infrastrukturális fejlesztés eredményeként racionálisan üzemeltethető, energiahatékony épület jön létre. A komplex módon akadálymentesített épület maximálisan biztosítja az esélyegyenlőséget a fogyatékkal élők számára.

Bana Község Önkormányzatának jelen projektje a Jókai Mór utca 1. alatt található épületet érinti.

A projekt keretében az alábbi tevékenységek valósulnak meg:

  • 8 férőhelyes új mini bölcsőde létrehozása (csoportszoba és vizesblokk, öltöző, rakták, melegítőkonyha, parkoló, játszókert)
  • bölcsődei ellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzés
  • megújuló energia hasznosítása
  • komplex akadálymentesítés

Az intézmény létrehozásával az Önkormányzat két új munkahelyet teremt. A kapcsolódó egyéb költségekkel és szolgáltatásokkal együtt a projekt teljes költségvetése 119 990 176 Ft.

Az új mini bölcsőde létrehozásával Bana község lakossága is részesül a bölcsődei ellátási formák által nyújtott minőségi közszolgáltatásokban. A fejlesztés segítségével modern, minőségi nevelési környezet kerül kialakításra.