Hírek

Elérhetőségek

 „Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés” - a Magyar Falu Program keretében

A Magyar Falu Program keretén belül meghirdetett
 „Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés” című alprogram

Támogatás összege: 14.996.219,-  Ft

Támogatás mértéke: 100 %

Megvalósítás kezdete: 2020.09.30.

Megvalósítás vége: 2020.03.05

Kedvezményezett: Bana Község Önkormányzata

Projekt bemutatása:
A projekt megvalósításának legfőbb indoka, hogy a lakosság részéről folyamatos igény érkezik a kertfenntartás során jelentkező nagy mennyiségű növényi hulladék, nyesedék megsemmisítésére, aminek feldolgozása már gondot okozhat a kerti munkálatok során. A Magyar Falu Program által meghirdetett „Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés” alprogramjában igényelhető munkagépek hozzájárulnak az önkormányzat által vállalt és vállalandó feladatok megoldásában, illetve a zöldterületeken keletkező zöldhulladák szakszerű feldolgozásához. A belterületi közterületek rendezettsége befolyásolja a településen élők életminőségét.
Az eszközök beszerzése 2020. december hónapban zajlottak. Az ajánlatok kiértékelése után a legkedvezőbb ajánlatot tevő vállalkozástól rendeltük meg az eszközöket. Az ANDL Kft. volt a nyertes ajánlattevő.