Hírek

Elérhetőségek

Honlapunkról már letölthető a közterület használati kérelem

Tisztelt Lakosság!

A közterület használatról szóló 5/2020. (VI.24.) önkormányzati rendelet 1 számú ,,kérelem'' melléklete leölthető honlapunkról.

Elérhető:  Hivatal / Ügyfélszolgálat / Nyomtatványok / Általános igazgatás, engedélyezés

dr. Dobsa Judit s.k.
aljegyző