Hírek

Elérhetőségek

Felhívás

Bana Község Önkormányzata Karácsonyi települési támogatásban részesíti Bana Község azon lakosait, akiknek családjában

a) az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a mindenkor öregségi nyugdíjminimum 300%-át (85.500 Ft)

    egyedül élő esetén a 350%-át (99.750 Ft) vagy

b) árvaellátásra jogosult él, vagy

c) fogyatékossági támogatásra jogosult él.

 

A kérelem 2020. november 30. napjáig nyújtható be a Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal Banai Kirendeltségén, a bejárati ajtó mellett elhelyezett postaládába, az erre rendszeresített formanyomtatványon, amelyet  a kihelyezett irattartóból tudnak elvenni (ATM helyiségében).

 

Toma Richárd s.k.
polgármester

Csatolmány(ok):