Hírek

Elérhetőségek

Banai Bóbita Egységes Óvoda-Bölcsőde épületének energetikai korszerűsítése

 

Kedvezményezett neve: Bana Község Önkormányzata
Projekt címe: Banai Bóbita Egységes Óvoda-Bölcsőde épületének energetikai korszerűsítése
Projekt azonosító száma: TOP-3.2.1-15-KO1-2016-00032
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.01.29.
A támogatás összege: 38 678 698 Ft
Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása:

A fejlesztés keretében Bana Község Önkormányzatának 100%-os tulajdonában álló óvodaépület (2944 Bana, hrsz. 768) energetikai szempontú felújítása valósul meg.

A felújítás, mely korábban megkezdődött a fűtési rendszer és a melegvízkészítés korszerűsítését, valamint néhány nyílászáró cseréjét tartalmazza. Jelen pályázatban egyrészt ezekre a megkezdett és elszámolható projektelemekre igényeltünk támogatást, másrészt új beruházásként az épület lábazati, homlokzati és padlásfödém hőszigetelését, valamint az eddig még le nem cserélt nyílászárók cseréjét végezzük el. A projekt részét képezi továbbá a projektarányos akadálymentesítés, valamint a tetőfedés azbesztmentesítése.

A projekt közvetlen célja az óvodaépület energetikai korszerűsítése a lábazati, homlokzati és padlásfödém hőszigetelésével, valamint az eddig még le nem cserélt nyílászárók cseréjével, valamint a fűtés és melegvíz készítés korszerűsítése, műszaki színvonalának emelése, a korszerűsítendő szerkezetek állagmegóvása, az épület élettartamának növelése, karbantartási igényeinek és fenntartási költségeinek csökkentése. Arányos akadálymentesítés biztosításával a projekt egyenlő hozzáférést biztosít a megfelelő minőségű szolgáltatáshoz, hozzájárulva a szegregáció elleni küzdelemhez.

Képek:

https://bana.asp.lgov.hu/banai-bobita-egyseges-ovoda-bolcsode-epuletenek-energetikai-korszerusitese-1