Hírek

Elérhetőségek

Tájékoztató a mezei őrszolgálat létesítéséről

Bana Község Önkormányzata Képviselő-testülete nevében eljáró polgármester a mezei őrszolgálat bevezetéséről döntött a 6/2021.(IV.29.) rendelete számú önkormányzati rendelettel, mely 2021. május 1. naptól lép hatályba.

A rendelet célja:

Bana Község Önkormányzata a közigazgatási területéhez tartozó termőföldek őrzéséről mezei őrszolgálat létesítésével gondoskodik. A termőföldek rendszeres bejárásával megbízott mezőőr feladata a termőföldeken lévő, ill. ahhoz tartozó termények és termékek, felszerelések, eszközök, haszonállatok, továbbá mezőgazdasági építmények, egyéb művelési ágú ingatlanok földmérési jelek vagyonvédelme. A szolgálat feladata kiterjed az illegális hulladéklerakó helyek kialakulásának megakadályozására és a közterület rendjének, közbiztonságának erősítésére is. Elsődleges cél, hogy az elkövetett esetek tetten érhetőek, felderíthetőek legyenek, a szolgálat működése járuljon hozzá a gazdálkodók vagyonának védelméhez.

 A rendelet hatálya:

  1. A rendelet területi hatálya kiterjed Bana Község Önkormányzata közigazgatási területéhez tartozó termőföldekre.
  2. A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. tv. (továbbiakban: Evt.) 2. § 19. pontja szerint: termőföld: az a földrészlet, amely a település külterületén fekszik, és az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas és fásított terület művelési ágban van nyilvántartva, kivéve, ha a földrészlet az Evt.-ben meghatározott erdőnek minősül.

Mezőőr: Lanczer János
mobil: 70/612-4040
e-mail: mezoor@bana.hu