Hírek

Elérhetőségek

EBÖSSZEÍRÁS BANÁN 2021. március 10. és április 10. között

Tisztelt banai Ebtartók!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (1) bekezdése alapján az Bana Község Önkormányzata az ebrendészeti feladatai ellátása érdekében Bana Község közigazgatási területén tartott ebek nyilvántartásba vétele céljából 2021. március 10. napja és 2021. április 10. napja között ebösszeírást végez.

Az eb tulajdonosa és/vagy tartója az eb összeírásakor köteles a jogszabályban foglalt, az ebösszeíró nyomtatványon szereplő adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

A nyomtatvány letölthető Bana Község honlapjáról:

https://bana.asp.lgov.hu/ebosszeiro-adatlap-2021-bana

Illetve nyomtatott formában elérhető az ATM helyiségben elhelyezett nyomtatványtartóból.

Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztásaállatvédelmi bírság kiszabását vonhatja maga után!

A járványhelyzetre tekintettel az adatlap kizárólag az alábbi módok egyikén küldhető be:


– Személyesen leadható a polgármesteri hivatal bejárata mellett elhelyezett postaládába.

– elektronikus úton a „kirendeltseg@babolna.hu” e-mail címre PDF formátumban

Köszönöm, hogy az adatszolgáltatás teljesítésével előmozdítja az ebösszeírás sikerességét!

Bábolna, 2021. március 10.dr. Bacsárdi József jegyző

Csatolmány(ok):