Hírek

Elérhetőségek

Pályázat óvodapedagógus munkakör betöltésére

Banai Bóbita Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Banai Bóbita Óvoda ÓVODAPEDAGÓGUS munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2021.08.01-2022.08.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2944 Bana, Jókai M. utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Minden olyan feladat, amelyet a Köznevelési törvény és az óvoda dokumentumai előírnak.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
•  Főiskola, óvodapedagógus,
•  magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•  önéletrajz, végzettséget igazoló okmányok, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2021. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Somogyiné Zeke Tünde nyújt, a 34/599-004 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•     Postai úton, a pályázatnak a Banai Bóbita Óvoda címére történő megküldésével (2944 Bana, Jókai M. utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 75./2021. , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
•     Elektronikus úton Somogyiné Zeke Tünde részére a banap89@freemail.hu E-mail címen keresztül
•     Személyesen: Somogyiné Zeke Tünde, Komárom-Esztergom megye, 2944 Bana, Jókai M. utca 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  www.bana.hu - 2021. június 14.

Csatolmány(ok):